به منظور بحث، تبادل دانش فنی و انتقال تجربیات در مباحث مربوط به علم هیدرولیک، سازه‌های هیدرولیکی و صنعت آب، انجمن هیدرولیک ایران به دنبال برگزاری موفقیت‌­آمیز نوزده کنفرانس در سطح کشور، اینک در نظر دارد بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران را با همکاری گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار نماید. با توجه به موقعیت مکانی و شرایط موجود در استان گلستان و اهمیت ویژه خلیج گرگان، محوریت اصلی کنفرانس امسال، هیدرولیک و محیط زیست خلیج گرگان در نظر گرفته شده است. در این راستا، هدف اصلی ارتقاء کیفیت و کاربردی نمودن تحقیقات و نتایج آن‌هاست. ارائه آخرین دست‌آوردها در زمینه مهندسی هیدرولیک، بررسی و ارائه راهکارهای عملی برای نیازهای صنعت آب کشور، توجه به شاخص‌های توسعه پایدار و بررسی مسائل آب و محیط زیست، انتظاری است که بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران جهت برآورده شدن آن تلاش خواهد کرد.

 

پوستر بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران


 

اشتراک خبرنامه

با وارد کردن نشانی پست الکترونیکی خود جدید ترین اخبار را دریافت کنید.

گالری تصاویر

 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • voshmgir
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 17
 • 19
 • 20
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 30
 • 33
 • 40
 • 35
 • 43
 • 45