1. تمدید مهلت ارسال مقالات به بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
به علت درخواست‌های متعدد پژوهشگران گرامی و همچنین شیوع ویروس کرونا، مهلت ارسال مقالات به بیستمین‎ کنفرانس هیدرولیک ایران تا تاریخ 5/07/1400 تمدید می‌گردد. همانطور که مستحضر هستید این کنفرانس در تاریخ 5 الی 6 آبان ماه سال 1400 به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار می‌گردد.
2. دومین جشنواره ملی اختراعات آب و هیدرولیک ایران
دومین جشنواره ملی اختراعات آب و هیدرولیک ایران
انجمن هیدرولیک ایران برای دومین سال پیاپی برگزار می کند