به منظور بحث، تبادل دانش فنی و انتقال تجربیات در مباحث مربوط به علم هیدرولیک، سازه‌های هیدرولیکی و صنعت آب، انجمن هیدرولیک ایران به دنبال برگزاری موفقیت‌­آمیز نوزده کنفرانس در سطح کشور، اینک در نظر دارد بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران را با همکاری گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار نماید. با توجه به موقعیت مکانی و شرایط موجود در استان گلستان و اهمیت ویژه خلیج گرگان، محوریت اصلی کنفرانس امسال، هیدرولیک و محیط زیست خلیج گرگان در نظر گرفته شده است. در این راستا، هدف اصلی ارتقاء کیفیت و کاربردی نمودن تحقیقات و نتایج آن‌هاست. ارائه آخرین دست‌آوردها در زمینه مهندسی هیدرولیک، بررسی و ارائه راهکارهای عملی برای نیازهای صنعت آب کشور، توجه به شاخص‌های توسعه پایدار و بررسی مسائل آب و محیط زیست، انتظاری است که بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران جهت برآورده شدن آن تلاش خواهد کرد.

 

 


اخبار بیشتر »

حمایت کنندگان

 

گالری تصاویر

 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • voshmgir
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 17
 • 19
 • 20
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 30
 • 33
 • 40
 • 35
 • 43
 • 45