نشانی دبیرخانه:

آذربایجان شرقی، مراغه، میدان مادر، بلوار دانشگاه، دانشگاه مراغه، دانشکده فنی و مهندسی

شماره تماس: 37279895-041

کد پستی:  5518779840 - 5518779842 

پست الکترونیکی: 22hydroconf@maragheh.ac.ir

 

تلگرام و اینستاگرام کنفرانس: ihaconf22

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.