دبیرخانه بیست و دومین کنفرانس هیدرولیک ایران در راستای برگزاری کارگاه های آموزشی، فراخوان جذب مدرسین اعلان می دارد.
علاقه مندانی که تمایل به ارائه کارگاه در کنفرانس دارند، لطفا نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام و به همراه رزومه علمی از طریق ایمیل  22hydroconf@maragheh.ac.ir ارسال نمایند.

دریافت فایل

دبیرخانه بیست و دومین کنفرانس هیدرولیک ایران

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

04 آبان 1402
16:00-19:00

0

ریال ایران
سایر دانشجویان

1,500,000

ریال ایران
اعضای انجمن هیدرولیک ایران

2,000,000

ریال ایران
سایر افراد

2,500,000

ریال ایران
دانشجویان عضو انجمن هیدرولیک ایران

1,000,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 1

2,500,000

ریال ایران
در بستر آنلاین
ظرفیت: 30
مهندس فرشته عزیزیه

05 فروردین 1402
09:00-12:00

04 آبان 1402
09:00-12:00

0

ریال ایران
سایر دانشجویان

2,000,000

ریال ایران
اعضای انجمن هیدرولیک ایران

2,500,000

ریال ایران
سایر افراد

3,500,000

ریال ایران
دانشجویان عضو انجمن هیدرولیک ایران

1,500,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 1

3,500,000

ریال ایران
در بستر آنلاین
ظرفیت: 30
مهندس دانیال الله‌یاری

05 آبان 1402
16:00-19:00

0

ریال ایران
سایر دانشجویان

1,500,000

ریال ایران
اعضای انجمن هیدرولیک ایران

2,000,000

ریال ایران
سایر افراد

2,500,000

ریال ایران
دانشجویان عضو انجمن هیدرولیک ایران

1,000,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 1

2,500,000

ریال ایران
در بستر آنلاین
ظرفیت: 30
مهندس فرشته عزیزیه

06 آبان 1402
17:00-19:00

0

ریال ایران
سایر دانشجویان

1,250,000

ریال ایران
اعضای انجمن هیدرولیک ایران

1,500,000

ریال ایران
سایر افراد

2,000,000

ریال ایران
دانشجویان عضو انجمن هیدرولیک ایران

750,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 1

2,000,000

ریال ایران
در بستر آنلاین
ظرفیت: 30
دکتر مهسا جباری

10 آبان 1402
16:00-19:00

0

ریال ایران
سایر دانشجویان

1,500,000

ریال ایران
اعضای انجمن هیدرولیک ایران

2,000,000

ریال ایران
سایر افراد

2,500,000

ریال ایران
دانشجویان عضو انجمن هیدرولیک ایران

1,000,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 1

2,500,000

ریال ایران
در بستر آنلاین
ظرفیت: 30
دکتر مسعود بحرینی مطلق - مهندس رضا حسین زاده اصل

11 آبان 1402
16:00-20:00

0

ریال ایران
سایر دانشجویان

1,500,000

ریال ایران
اعضای انجمن هیدرولیک ایران

2,000,000

ریال ایران
سایر افراد

2,500,000

ریال ایران
دانشجویان عضو انجمن هیدرولیک ایران

1,000,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 1

2,500,000

ریال ایران
ظرفیت: 30
دکتر اصغر عزیزیان

11 آبان 1402
10:00-13:00

12 آبان 1402
10:00-13:00

0

ریال ایران
سایر دانشجویان

2,000,000

ریال ایران
اعضای انجمن هیدرولیک ایران

2,500,000

ریال ایران
سایر افراد

3,500,000

ریال ایران
دانشجویان عضو انجمن هیدرولیک ایران

1,500,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 1

3,500,000

ریال ایران
در بستر آنلاین
ظرفیت: 30
دکتر امیر قادری

12 آبان 1402
16:00-20:00

0

ریال ایران
سایر دانشجویان

1,750,000

ریال ایران
اعضای انجمن هیدرولیک ایران

2,250,000

ریال ایران
سایر افراد

3,000,000

ریال ایران
دانشجویان عضو انجمن هیدرولیک ایران

1,250,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 1

3,000,000

ریال ایران
در بستر آنلاین
ظرفیت: 30
مهندس حمیدرضا عباس زاده

13 آبان 1402
17:00-20:00

14 آبان 1402
17:00-20:00

0

ریال ایران
سایر دانشجویان

2,000,000

ریال ایران
اعضای انجمن هیدرولیک ایران

2,500,000

ریال ایران
سایر افراد

3,500,000

ریال ایران
دانشجویان عضو انجمن هیدرولیک ایران

1,500,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 1

3,500,000

ریال ایران
بستر آنلاین
ظرفیت: 30
دکتر رضا نوروزی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.