قابل توجه دانشجویان و پژوهش‌گران گرامی:

آخرین وضعیت زمانبندی برنامه های بیست و دومین کنفرانس هیدرولیک ایران شامل سخنرانی ها، نشست ها و ارائه مقالات به شرح زیر می باشد. از کلیه ثبت نام کنندگان، سخنرانان، ارائه دهندگان مقالات و مهمانان محترم دعوت می شود که در مراسم های این کنفرانس حضور به هم رسانند.

دریافت فایل برنامه زمان بندی