چهارشنبه 05 آبان 1400
10:00 تا 10:45
سخنرانی
Dr. Habib Ahmari
Developing a GIS-toolbar of Assessing Bridge Construction Effects on Sediment Regime and Aquatic Habitat
رزومه ارائه دهنده

Habib Ahmari is an assistant professor in the Department of Civil Engineering at the University of Texas at Arlington (UTA) and a licensed professional engineer in Texas and Ontario, Canada. He has more than twenty years of industry, research, and teaching experience in the area of water resources, environmental hydraulics, and river morphology. Before joining UTA, he worked for ten years in Canada, where he led several environmental impact assessment studies of hydroelectric dam projects.

 

چهارشنبه 05 آبان 1400
11:00 تا 11:45
سخنرانی
آقای دکتر حسین محمد ولی سامانی
چارچوب طرح جامع مدیریت سیلاب و چالش های آن
رزومه ارائه دهنده

دکتر حسین سامانی استاد بازنشسته دانشکده مهندسی عمران  دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد. ایشان دروس مهندسی آب متنوعی را در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تدریس کرده اند. پایان نامه بیش از نود دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری تحت راهنمایی وی بوده است و بیش از صد مقاله در مجلات علمی پژوهشی معتبرخارجی و داخلی منتشر کردند. نامبرده در سال 1386 استاد نمونه کشوری در زمینه مهندسی عمران شدند. همچنین در زمینه صنعت آب کشور، ایشان سوپروایزر بیش از هشتاد پروژه در زمینه های طراحی هیدرولیکی سدها، مهندسی رودخانه و کنترل سیل، طراحی شبکه های آب و فاضلاب شهری و طراحی خط لوله بودند.

 

پنج شنبه 06 آبان 1400
17:00 تا 17:20
سخنرانی
آقای مهندس سید مرتضی حسینی
بحران آب و معادن جنوب شرق کشور
رزومه ارائه دهنده

سید مرتضی حسینی بازنشسته  آب منطقه ای خراسان رضوی  (وزارت نیرو) فوق لیسا نس را ه و ساختمان از دانشگاه  شیراز در سال 1359 ، فوق لیسانس هیدرولیک از موسسه IHE   دلفت هلند در سال 1370 . از سال 1361 در (شرکت آب منطقه خراسان ) به عنوان کارشناس اب و مدیر دفتر فنی و معاون فنی مهندسی مسئولیت مدیریت پروژه های اب  استان (پروژه های ابرسانی شهرها و سد و شبکه های ابیاری زهکشی مهندسی و … )  را به عهده داشتم . از سال 1375 به مدت حدود 4 سال مدیر عامل آب منطقه ای مازندران و گلستان  در تکمیل و مدیریت اجرای پروژه های اب این دو استان  از جمله سد گلستان 1 و 2 سد و شبکه های ابیاری و تکمیل سد های شهید رجائی و البرز،  نکا و شبکه های ابیاری و زهکشی و پروژه های ابرسانی به شهرها  فعالیت داشتم از سال 78  به عنوان مدیر عامل اب منطقه خراسان بزرگ و متعاقبا خراسان رضوی  در خدمت پروژه های اب بودم. در این دوره سد دوستی به صورت مشترک با ترکمنستان بر روی رودخانه هریرود ساخته و مورد بهره برداری قرار گرفت که سهم حقابه ایران از این رودخانه از 30 در صد به 50 در صد افزایش یافت و همچنین پروژه انتقال اب از سد دوستی به شهر مشهد به طول حدود 180 کیلومتر با لوله ی فولادی به قطر 2000 میلی متر به منظور تامین اب شرب مشهد و دهها پروژه ابی دیگر. از سال 89  پس از باز نشستگی با شرکت مهندس مشاور طوس اب همکاری  داشته ام از جمله پروژه  انتقال اب از دریا  در کشور کنیا ( پروژه کوچک  ابرسانی  به طول حدود 8 کیلومتر به یک جزیره در جنوب شرق کنیا) . و مدیرپروژه ازطرف شرکت طوس اب در ارائه خدمات  طراحی و مهندسی طرح بزرگ  " نمک  زدائی و انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب شرق کشور " که کارفرمای ان شرکت تامین و انتقال اب خلیج فارس وابسته به وزارت صنایع  و معادن است. این طرح بزرگ از سال 1392  اغاز و از شش ماهه دوم سال 1399 به بهره برداری رسیده است.